I Sydafrika erbjöd stiftelsen Foundation for a Smoke Free World drygt en miljon sydafrikanska rand, drygt 700 000 kronor, till University of Cape Towns institution för psykiatri och psykisk hälsa. Syftet var att inrätta ett afrikanskt center för rökning och mental hälsa.

Universitetet blev först medvetet om donationen efter att den tobaksfinansierade stiftelsens skattedeklarationer 2018 offentliggjordes. Då hade 300 000 rand redan betalats ut till psykiatriinstitutionen.

Kontraktet har sedan avbrutits, men som en följd av avtalet med Foundation for a Smoke Free World har andra givare vägrat att arbeta med universitetets internationellt erkända tobakskontrollenhet, vilket kan få långtgående konsekvenser för enheten.

Universitetet har därefter tagit fram riktlinjer som kommer att förbjuda universitet från att ta emot pengar från tobaksföretag.

Även University of Stellenbosch Business School, utanför Kapstaden, accepterade ett bidrag på cirka 1,2 miljoner rand från stiftelsen för ett projekt, enligt stiftelsens skattedeklaration.

Välkänd metod

Det är väl känt att tobaksindustrin länge har använt ”forskningsenheter” från tredje part för att stödja industrins syften.

Foundation for a Smoke Free World är en stiftelse som startade i september 2017. Stiftelsen beskriver sig själv som oberoende och med syftet att ge ”bidrag och stödja medicinsk, jordbruks- och vetenskaplig forskning för att fasa ut rökning och dess hälsoeffekter och för att möta effekterna av minskad efterfrågan på tobak i världen”, enligt sajten Tobacco Tactics, en databas från University of Bath, specialiserad på tobaksindustrins metoder och aktörer.

Stiftelsen lanserades vid Global Tobacco and Nicotine Forum, ett evenemang som finansierades av tobaksindustrin. Stiftelsens startpengar kom från Philip Morris International, som också har åtagit sig att från 2018 årligen betala 80 miljoner dollar till stiftelsen under tolv år. Summan motsvarar 1 procent av PMI:s vinst, eller 0,1 procent av företagets omsättning.

PMI har hittills varit stiftelsens enda bidragsgivare, enligt Tobacco Tactics.

Chefen för Foundation for a Smoke Free World heter Derek Yach. Han har varit chef för tobaksenheten på WHO:s Tobacco Free Initiative. Han har rekryterat flera medarbetare som tidigare arbetat med tobaksprevention och tobaksfrågor, bland andra Ehsan Latif, som var chef för tobakskontrollenheten på International Union Against Tuberculosis and Lung Disease, enligt Tobacco Tactics.

WHO avråder från samarbete

Två veckor efter det att stiftelsen lanserades gick världshälsoorganisationen WHO ut med en redogörelse hur organisationen ser på stiftelsen.

WHO skriver att det finns en grundläggande intressekonflikt mellan tobaksindustrin och folkhälsan, och att artikel 5.3 i tobakskonventionen ålägger parterna som undertecknat konventionen att skydda folkhälsopolitiken mot tobaksindustrins intressen. Enligt riktlinjerna ska stater inte acceptera ekonomiska eller andra bidrag från tobaksindustrin eller andra som arbetar för att främja industrins intressen, till exempel stiftelser som Foundation for a Smoke Free World.

Om PMI verkligen var intresserad av en rökfri värld skulle företaget stödja de bevisat effektiva metoderna för tobakskontroll, till exempel skatter, varningstexter på förpackningar, förbud mot reklam med mera, skriver WHO. Istället motsätter sig PMI dessa åtgärder och deltar i storskalig lobbyverksamhet för att förhindra tobakskontroll.

WHO skriver vidare att det finns obesvarade frågor när det gäller harm reduction, skademinskning, men den forskning som behövs för att besvara dessa frågor bör inte finansieras av tobaksbolag som under årtionden har vilselett allmänheten om riskerna med andra tobaksvaror. Denna bakgrund gör att forskning som finansieras av tobaksföretag eller industrins frontgrupper inte kan ges något värde.

När det gäller Foundation for a Smoke Free World finns ett antal tydliga intressekonflikter som handlar om ett tobaksföretag som finansierar en påstådd hälsostiftelse, särskilt om det främjar försäljning av tobak och andra produkter som finns i företagets utbud. WHO kommer inte att samarbeta med stiftelsen, vilket inte regeringar bör göra. Folkhälsosamhället bör följa denna ledning, skriver WHO i sitt uttalande.

Läs vidare