Den nya lagen förbjuder tobaksreklam inte bara i tryckta medier, på radio och i TV utan också på Internet, utomhus och på försäljningsställen för tobak. Förbudet mot tobaksreklam på säljställena har förberetts med hjälp av frivilligorganisationer som informerat handlarna om den kommande lagändringen. Kampanjen har lett till att de flesta stormarknader och livsmedelsbutiker tagit bort reklammaterialet från tobaksbolagen redan innan den nya lagen börjat gälla.

Informationscentret LIFE och koalitionen Smoke Free Ukraine, som består av över 100 frivilligorganisationer, kommer att följa genomförandet av den nya lagen under de närmaste månaderna. Uppföljningen kommer att göras främst i sju städer i Ukraina. Målet är både att underlätta genomförandet genom att informera och att rapportera överträdelser vidare till tillsynsmyndigheten.

Reklamförbudet är ett steg på den väg som Ukraina börjat gå för att förstärka tobakslagstiftningen i landet. I oktober införs bildvarningar som täcker halva tobakspaketen och i december förbjuds rökning på serveringar och andra offentliga platser.

Källa: European Network for Smoking Prevention

Läs vidare