Det sker samtidigt som en gemensam tvistlösningspanel under tiden 1 – 5 juni i Genève hör de fem, nu fyra, länder som anklagar Australien för brott mot främst TRIPS, avtalet om immateriell rätt.

De fyra återstående länderna är Kuba, Dominikanska republiken, Honduras och Indonesien. De har förklarat att de kommer att fortsätta processen.

Ukraina var först med att anklaga Australien för att ha brutit mot TRIPS-avtalet. Det förvånade omvärlden eftersom Ukraina har ratificerat WHO:s tobakskonvention och som part stött dess riktlinjer för bl a neutrala förpackningar. Dessutom exporterar Ukraina ingen tobak till Australien.

Mycket tyder på att tobaksbolagen genom lobbyverksamhet lyckats få med Ukraina i processen mot Australien. British American Tobacco har tidigare uppgett att bolaget var berett att finansiera såväl Ukrainas som Honduras legala kostnader.

Philip Morris International täcker kostnaderna för Dominikanska republiken.

När det gäller WTO-avtalen är det endast medlemsländer som kan få till stånd tvisteprocesser, inga företag eller organisationer.

Tvistepanelernas möten leds av tre internationella experter som lyssnar på parternas argument.

I mötena kan representanter från andra medlemsländer medverka. I det här fallet är det 36 länder, vilket är fler än i något annat av WTO:s hittillsvarande tvistemål.

Tvisteprocessen är långvarig. Något avgörande väntas inte förrän möjligen i början av 2016. Sedan är det WTO:s tvistlösningsorgan, DSB, som ska se till att det beslut som fattats tillämpas av de 159 medlemsländerna.

Källa: Radio Australia

Läs vidare