Cigaretterna började tillverkas av British American Tobacco, BAT, och marknadsförs i Sverige sedan ett halvår. En företrädare för BAT i Stockholm uppger att de är särskilt populära bland ungdomar.

Förvaltningsdomstolen i Braunschweig bekräftade med sitt beslut en förordning från den tyska federala motsvarigheten till svenska Konsumentverket som förbjuder smakkapslar och som överklagats av ett tobaksbolag.

Domstolen åberopade riktlinjerna för artiklarna 9 och 10 i WHOs Ramkonvention för tobakskontroll, som handlar om reglering av innehållet i tobak och information om innehållet. En av domarna framhöll att även om riktlinjerna inte är lagligt bindande så råder ett brett internationellt vetenskapligt samförstånd om riskerna med smaktillsatser som lockar ungdomar att börja röka, en uppfattning som accepterats av konventionens parter.

Domstolen refererade också till en studie som genomförts av det tyska Cancerforskningscentret i Heidelberg. Den har titeln Menthol Capsules in Cigarette Filters – Increasing the Attractiveness of a Harmful Product.

Studien konstaterar att mentol har en kylande, smärtlindrande och en lätt bedövande verkan. Det motverkar cigarettrökens obehagliga effekter och gör det lättare att andas in röken djupare.

Det gör det lockande för ungdomar att börja röka. Det är också ungdomar som är den verkliga målgruppen.

Kapseltekniken innebär att många olika smaker kan tillsättas. Tekniken tillämpas i ett skede när flera länder förbjudit smaktillsatser med målet att färre ungdomar ska lockas att börja röka. En reglering av smaktillsatserna finns också med i EU-kommissionens förslag till nytt tobaksproduktdirektiv.

Studier i Japan och USA visar att mentolcigaretter är den cigarettyp som flertalet ungdomar använder när de börjar röka.

I länder där cigaretter med mentolkapslar lanserats har marknadsandelarna för dem snabbt ökat.

– Det tyska domstolsutslaget är mycket intressant, säger Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert i Tankesmedjan Tobaksfakta. Tyskland har ju genom åren inte direkt utmärkt sig för att vara särskilt vänligt inställt till tobakskontroll.Men det är fler och fler länder som förbjuder olika smaktillsatser för att minska attraktiviteten i tobaksprodukterna, helt i linje med vad Tobakskonventionen rekommenderar.

– Det är viktigt att tillsynsmyndigheter i Sverige också agerar och förbjuder denna typ av kapslar. Går det i Tyskland bör det gå i Sverige, men tyvärr ser man för närvarande inga regeringsinitiativ för att begränsa tobaksindustrins marknadsföring. Snarare är utvecklingen den motsatta, med politiker som engagerar sig för ökad försäljning av svenska tobaksprodukter i andra länder.

Källa: German Cancer Research Center (DKFZ)

Läs vidare