– Utvecklingen i Turkiet är oroande på många sätt och detta aktuella projekt visar tyvärr att landets tidigare ambition att minska tobaksbruket var mer kosmetika än verklighet. En sådan ambition kräver ett tydligt ställningstagande mot tobaksindustrin, säger Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert, Tobaksfakta – oberoende tankesmedja.

Världshälsoorganisationen WHO har på senare år ofta framhållit Turkiet som en förebild i det tobaksförebyggande arbetet. President Erdoğan tilldelades exempelvis 2013 en hedrande utmärkelse i samband med internationella tobaksfria dagen.

– Det som nu sker måste vara en stor besvikelse för WHO, säger Margaretha Haglund.

Den VD-stödda kampanjen för Turkiet som ett land med goda affärsmöjligheter och demokratisk utveckling ska presenteras i 24 länder, med start i Danmark och Köpenhamn. Förutom tobaksjättens VD medverkar cheferna för bland andra Ford, Mercedez, Bosch, Coca-Cola och Unilever.

Läs vidare