Att ha höga tobaksskatter som höjs vartefter är det mest effektiva verktyget för att minska tobaksanvändning och rekommenderas starkt i den internationella tobakskonventionen. Ändå är det få länder som använder detta verktyg på det sätt som rekommenderas, konstaterar konferensarrangörerna i ett pressmeddelande. För att sätta tobaksskatten i fokus och öka användningen av detta effektiva verktyg ges skattefrågorna en framträdande lats i konferensprogrammet.

Ett av de skatteperspektiv som kommer att belysas är hur inkomsterna av tobaksskatten kan öronmärkas för viktiga ändamål som att finansiera hållbar utveckling och tobaksprevention.

Den 17:e världskonferensen om tobak eller Hälsa arrangeras 7-9 mars 2018 i Kapstaden, Sydafrika.

Här talar professor Patricia Lambert, The Campaign for Tobacco-Free Kids, om effektiv tobaksbeskattning och dess potential att minska tobaksbruket.

Läs vidare