Databasen Tobacco Tactics är mycket användbar för den som vill förkovra sig om tobaksbruk, tobakspolitik och tobaksindustrin i olika länder.

Nyligen uppdaterades databasen med fem nya  länderprofiler: Libanon, Bangladesh, India, Mexiko och Vietnam. Totalt har 19 olika länder, främst afrikanska, egna profiler.

Tobacco Tactics startade 2012 och drivs av Tobacco Control Research Group (TCRG) vid University of Bath I Storbritannien. Databasen innehåller akademisk forskning och övervakningsdata om tobaksindustrin och dess allierade.

Läs vidare