När Tobakskonventionen trädde i kraft 2005 var den världens första internationella konvention om en folkhälsofråga. Konventionen har bidragit till en genomgripande förändring av synen på tobak. Idag finns kunskap och medvetenhet om att tobak berör oss alla – frågan handlar om global politik, internationell utveckling, samhällsekonomi, folkhälsa och sociala frågor.

Faktablad, rapporter och annat material från Tobaksfakta hittar du för nedladdning här.

Läs vidare