År 2013 inleddes en stegvis skärpning av tobakslagstiftningen i Ryssland. Bland de åtgärder som sedan dess införts finns kraftfulla bildvarningar på cigarettpaketen, rökfria offentliga miljöer både inne och ute, begränsningar av marknadsföringen, minimipriser på cigaretter och höjda tobaksskatter.

Dessa förändringar har lett till minskad rökning och, skriver Japan Tobacco, dramatiskt förändrat förutsättningarna på den ryska cigarettmarknaden genom att efterfrågan minskat. Bolaget stänger därför sin Moskafabrik i mitten av 2016, men behåller sin fabrik i St. Petersburg.

Läs vidare