Det politiska beslutet om neutrala paket i Australien är, som Tobaksfakta rapporterat, redan fattat. Lagen ska börja gälla i december i år. De nya, enhetligt utformade paketen ska förutom tydlig varningsskrift även ha stora avskräckande bilder på rökningens hälsoeffekter. Märke och typ av cigarett skrivs isamma enkla typsnitt mot en gråsvart botten oavsett om paketet innehåller Marlboro eller Lucky Strike.

De stora tobaksbolagen, ledda av Phillip Morris och British American Tobacco, BAT, har inlett en rättslig motattack. De hävdar att det australiska beslutet strider rättsprinciper eftersom det vore att konfiskera så kallad immateriell egendom att förbjuda bolagen att använda sina logotyper. Tobaksindustrin driver även en process utifrån FN:s handelslagar.

Men varför är industrin då så orolig för de australiska planerna? Landet har låg andel rökare och är ingen av tobaksbolagens viktigaste marknader. Jo, det är rädslan för att andra länder ska ta efter som skrämmer bolagen:

”Parallellen till flera länders beslut att för några år sedan införa rökförbud i offentliga miljöer ligger nära till hands. Den gången togs det första steget i den amerikanska delstaten Kalifornien och spred sig sedan som en löpeld över världen”, skriver SvD och citerar tobaksbolagschefer som bekräftar analysen.

Flera andra länders regeringar har sagt sig följa Australiens lagändring med stort intresse och även i EU diskuteras neutrala paket. Sverige har dock tagit avstånd från idén och hävdar att det saknas vetenskapligt stöd för att åtgärden har effekt på folkhälsan.

I artikeln intervjuas varumärkesexperten och universitetslektorn Mats Georgson som tror att enhetliga paket på sikt kan påverka rekryteringen av nya rökare.

Läs hela artikeln i SvD!

Läs vidare