Tekniken för märkningen, som introducerades av Philip Morris 2003 och kallas Codentify, är digital och gör det möjligt att med koder ange var och när tobaken tillverkats, om skatt betalats, och en rad andra uppgifter.

I försöken med Codentify har Philip Morris i sin märkning tagit med ett telefonnummer dit rökare själva kan ringa och få besked om paketet, men det händer också, enligt ECL, att telefonnumret leder till inspelad reklam.

– Tobaksbolagens överenskommelse är både oroande och problematisk, eftersom skattemärkning måste förbli en exklusiv rätt för regeringarna, säger tobaksexperten Luk Joossens vid ECL, som författat rapporten.

– Codentify är ännu ett exempel på hur tobaksindustrin försöker behålla kontrollen över tobaksförsäljningen, säger Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert i Tankesmedjan Tobaksfakta.

– Systemet är ett redskap för fortsatt marknadsföring av deras dödliga produkter och inte något som kan ersätta staters kontroll av tobakshandeln.

– Kontrollen av att tobaksskatten blivit betald är en fråga för regeringarna,inte tobaksbolagen. Dessutom förbinder sig länder som anslutit sig till Tobakskonventionen att hålla tobaksindustrin borta från tobakspolitiken. Priser och skatter är viktiga inslag i den politiken.

Codentifytekniken förutsätter ett nära samarbete mellan tobaksbolagen och regeringarna.

Erfarenheterna av digital märkning är goda där den genomförts av regeringar. Det har skett i ett par delstater i USA, Kalifornien och Massachusetts, samt i länderna Brasilien, Kanada och Turkiet.

Digital teknik gör det möjligt att effektivt kontrollera om tobakspaket är legala eller inte.

– I Sverige skulle ett sådant system framför allt underlätta tillsynen på säljställen, som kommuner och polis är ansvariga för, säger Sune Rydén, Tullens nationelle expert på alkohol och tobak. I dag har vi ingen skattemärkning alls och det kan vara svårt att se vilka cigaretter som är illegala.

Kalifornien införde en lag om digital märkning från januari 2004. I lagen finns också skärpta krav på licensiering av tobakshandeln. Vid tillsyn av tobakshandeln kan de unika koder som finns på varje paket återfinnas i ett statligt dataregister. Namn och adress på distributören ingår, liksom tidpunkten för märkningen och skattevärdet.

Distributörer och handlare kan med skannrar själva kontrollera om cigarettpaketen de hanterar är legala. Tillsynspersonalen har mer avancerade skannrar som ger dem tillgång till ett större antal datauppgifter. Årligen inspekteras 10 000 av Kaliforniens 40 000 butiker som säljer tobak.

Under tiden januari 2004 till mars 2006 växte de statliga intäkterna av tobaksskatt med 75 miljoner dollar. Den årliga kostnaden för verksamheten är 9 miljoner dollar.

– Erfarenheterna från Kalifornien har visat att introduktionen av digital märkning enligt lag i kombination med stärkt licensiering för alla som distribuerar och säljer tobak är ett effektivt sätt att bekämpa illegal handel med tobak, säger Luk Joossens till Tobaksfakta.

De fyra tobaksbolagen är förutom Philip Morris, British American Tobacco, Japan Tobacco International och Imperial Tobacco. De har tillsammans drygt 70 procent av världsmarknaden för cigaretter (utanför Kina).

Källa: Association of European Cancer Leagues, ECL

Carl-Olof Rydén

Läs vidare