Forskarna har studerat händelseförloppet när Nya Zeeland införde standardiserade tobaksförpackningar. De har studerat dokument och intervjuat nyckelpersoner. Studien har publicerats i the New Zealand Medical Journal.

Nya Zeelands lag om standardiserade, reklamfria tobaksförpackningar trädde i kraft 14 mars i år. Då hade det gått nästan sex år sedan landets regering i april 2012 offentliggjorde sin avsikt att införa en sådan lag.

Tobaksbolag har vid upprepade tillfällen under denna tid hotat med att stämma landets regering och kräva flera miljarder dollar i ekonomisk kompensation om standardiserade förpackningar infördes. Forskarnas analyser visar att regeringen ofta hänvisat till tobaksindustrins hotelser i sina förklaringar till att lagen försenats.

Läs vidare