På senare år har debatten om att göra marijuana och annan cannabis laglig tagit förnyad fart i många länder. År 2012 legaliserades användning av marijuana i rekreationssyfte i Colorado och Washington State i USA. I år har Uruguay, som första land i världen, legaliserat försäljning och distribution av marijuana.

Forskare vid universiteten i San Francisco och Helsingfors har undersökt hur tobaksindustrin ser på denna trend. Studierna baseras på internt industrimaterial som blivit offentligt efter rättsprocesser mot tobaksbolag.

Undersökningen visar att tobaksbolagen ända sedan 1960-talet följt diskussionen om cannabis och även ägnat sig åt hemlig forskning om denna drog. Tobaksbolagen är intresserade av att börja tillverka cannabis, visar studien.

Undersökningen publiceras i tidskriften Milbank Quarterly. Forskarna framhåller att beslutsfattare måste vara förberedda på att reglera cannabis om drogen legaliseras. Det gäller, menar forskarna, att förhindra en liknande folkhälsokatastrof som den globala tobaksepidemin som varje år dödar 6 miljoner människor. Genom att dra nytta av erfarenheterna från tobaksområdet kan beslutsfattarna förebygga en sådan utveckling, skriver forskarna.

Läs vidare