I Polen gav en sådan industristyrd undersökning i september 2011 till resultat att 22,9 procent av den totala polska cigarettmarknaden består av illegala cigaretter.

En undersökning som forskare genomförde under samma period och där man dels letade kastade paket och dels intervjuade rökare med cigarettpaket på sig visade betydligt lägre siffror.

Andelen misstänkt snugglade paket som kastats bort var 15,6 procent medan de smugglade paket som rökare bar på sig utgjorde 14,6 procent.

Forskarnas slutsats är att tobaksindustrin manipulerar undersökningarna för att i debatten kunna ge intryck av att tobakssmugglingens omfattning är större än den verkligen är. Syftet är att påverka beslut om tobaksskatter och andra tobakspreventiva åtgärder.

Sune Rydén, nationell expert på alkohol- och tobaksfrågor på Tullverket, säger till Tobaksfakta:

– Man bör tolka undersökningar av kastade paket för att spåra smugglade cigaretter med viss försiktighet. Resultaten beror i hög grad på vilka platser man valt ut för undersökningarna, vilka kategorier av människor som finns i de områdena. Letar man utanför en fotbollsarena efter en match mot ett utländskt lag hittar man säkert många paket med utländska varningstexter. I andra områden kan det finnas gott om utländska paket som är legalt införda av turister.

Sune Rydén vill inte direkt kommentera de polska undersökningarna.

Källa: Tobacco Control, 13 augusti 2013

Läs vidare