GGTC är tobakskonventionens kunskapshubb om konventionens artikel 5.3, som handlar om att tobaksindustrin inte ska ges möjlighet att påverka folkhälsopolitiken. När forskare och hälsoexperter i olika delar av världen nu uppmanar till både rök- och vejpningstopp passar tobaksindustrin på att marknadsföra sina nya produkter. På sin webbplats listar GGTC ett antal olika artiklar som har publicerats i medier med koppling till tobaksindustrin eller dess frontgrupper och som visar hur tobaksindustrin bland annat döljer sambandet mellan tobak och COVID-19, sprider dimridåer kring riskerna med rökning och vejpning, ifrågasätter myndigheternas uttalanden och marknadsför nya nikotinprodukter

Ett exempel som lyfts fram är hur det gick till när vejpningbutikerna undantogs när den italienska regeringen under den pågående pandemin beslutade att stänga de flesta butiker utom mataffärer, apotek, tidningskiosker och affärer som säljer tobak.

Affärer som säljer vejpningprodukter skulle alltså också hållas stängda. Att de sedan undantogs beror mycket på professor Riccardo Polosa, grundare av ett forskningscenter vid University of Catania som får bidrag från Foundation for a Smoke-Free World (FSFW), som finansieras av tobaksbolaget Philip Morris International. Riccardo Polosa förespråkar ”harm reduction”, alltså skademinskning och har lobbat för mindre restriktiva regler för produkter som potentiellt är mindre farliga än traditionella cigaretter. Han har en historia av att samarbeta med tobaksföretag, enligt Tobacco Tactics, en databas som publicerar forskning om tobaksindustrin och dess metoder.

Enligt en artikel i Filter Mag, som också får bidrag från FSFW, lyckades Riccardo Polosa, med hjälp av vejpningproducenternas organisation, få regeringens öra så att vejpningbutikerna kunde öppna igen. Bland annat argumenterade han för att de som hade slutat röka och börjat vejpa skulle gå tillbaka till rökning om vejpningbutikerna hölls stängda. Därmed skulle många barn utsättas för passiv rökning, enligt honom.

Riccardo Polosa nämnde dock inte att det ännu inte är klarlagt hur passiv vejpning påverkar omgivningen, alltså hur skadligt det är att som icke-vejpare vistas i en miljö där det finns ångor från e-cigaretter.

Långtidseffekterna av e-cigarettbruk för vejparen själv och för omgivningen vet vi inte förrän om flera decennier, enligt Världshälsoorganisationen WHO. I en japansk studier från 2014 fann forskarna tio gånger så höga nivåer av vissa cancerframkallande ämnen i ånga från några e-cigarettmärken som röken från vanliga cigaretter.

I Sverige likställs vejpning med cigarettrökning i lagstiftningen när det gäller rökfria platser inomhus och utomhus.

Marknadsför nya produkter

Ovanstående exempel från Italien visar tobaksindustrins och dess frontgruppers agerande under corona-krisen. GGTC har analyserat tobaksindustrins marknadsföring och inlägg på bland annat sociala medier, och slutsatsen är att krisen används till att främja skiftet från traditionella cigaretter till uppvärmda tobaksprodukter, så kallade HNB, heat not burn, eller HTP, heated tobacco product, och e-cigaretter.

Tobaksindustrin har även spekulerat om inte ”antivirala” och ”antibakteriella” ingredienser i e-cigarettvätskor kan bidra till att bromsa spridningen av covid-19 – något som oberoende forskning inte har kunnat verifiera.

Industrin har bemödat sig att säkerställa kontinuerlig tillgång av produkterna, trots nedstängningar i samhället, och uppmuntrat till lagerhållning av de nya nikotinprodukterna och även gett rabatter för desamma, enligt GGTC.

Beslutsfattare i låg- och medelinkomstländer har även erbjudits ”donationer”.

Tydliga rekommendationer från hälsoexperter

Rökare och före detta rökare har större risk att drabbas hårdare av covid-19 än dem som inte röker. Hur sjukdomen drabbar dem som använder e-cigaretter är inte klarlagt men eftersom den som vejpar drar ned kemikalier och nikotinhaltig ånga i lungorna är risken att även vejpare kan få svårare sjukdomsförlopp om de får covid-19.

Hälsoexperter i flera länder har därför avrått både från att både röka och vejpa med tanke på covid-19.

Även om tobaksindustrin påstår att e-cigaretter är säkrare än traditionella cigaretter finns det inga oberoende studier som visar att e-cigaretter är ofarliga.

GGTC rekommenderar regeringar att vidta följande åtgärder:

  • Använd covid-19-krisen för att uppmana rökare att sluta röka
  • Öka medvetenheten om tobaksindustrins metoder och avvisa industrins förslag och försök till närmanden, enligt tobakskonventionens artikel 5.3.
  • Gör tobaksindustrin ansvarig för den skada och de dödsfall som följer på cigarettbruket. Enligt tobakskonventionens artikel 19 ska konventionens parter stärka och underlätta rättsprocesser mot tobaksindustrin.

Fakta

Global Center for Good Governance in Tobacco Control (GGTC)

GGTC är tobakskonventionens Thailandsbaserade kunskapshubb om konventionens artikel 5.3. GGTC ska förse världen med strategier och verktyg för att motverka tobaksindustrins inblandning i folkhälsopolitiken.

Bakom GGTC står School of Global Studies vid Thammasat University i Bangkok, och Southeast Asia Tobacco Control Alliance (SEATCA).

Enligt artikel 5.3 ska tobaksindustrin inte ges möjlighet att påverka folkhälsopolitiken, och beslutsfattare ska inte ha kontakter i onödan med tobaksindustrin. Om kontakter ändå tas ska de vara transparenta.

Läs mer


Foundation for a Smoke-Free World (FSFW)

Foundation for a Smoke-Free World beskriver sig själv som oberoende, och grundades 2017 av tobaksbolaget Philip Morris International som också finansierar verksamheten med 80 miljoner dollar varje år i tolv år. Syftet är att ge stipendier och stödja bland annat forskning för att få till ett rökstopp i världen.

Läs mer

Forskning som finansieras av tobaksindustrin kan dock inte anses vara oberoende och ska inte tas på allvar, enligt WHO i ett uttalande från september 2017.

”När det gäller Foundation for a Smoke-Free World finns det ett antal tydliga intressekonflikter med ett tobaksföretag som finansierar en påstådd hälsostiftelse, särskilt om det främjar försäljning av tobak och andra produkter som finns i företagets varumärkesportfölj. WHO kommer inte att samarbeta med stiftelsen. Regeringar bör inte samarbeta med stiftelsen och folkhälsosamhället bör inte heller göra det” skriver WHO i uttalandet.

 

Läs vidare