Till skillnad från förfalskade cigaretter, som ska se ut som äkta tobaksprodukter, tillverkas de flesta smugglade cigaretter av riktiga tobaksföretag för att säljas lagligt, och försvinner någonstans längs leveranskedjan för att hamna på den svarta marknaden.

Det framgår i ett nytt inlägg på STOPs hemsida. Läs mer om hur den illegala handeln bland annat påverkar både individers och samhällens ekonomi och finansierar kriminalitet här.

 

Läs vidare