Tre fjärdedelar av befolkningen var i enkäter positiva till införandet av utökade rökfria miljöer 2019. Tobaksindustrin var emot, men förslaget infördes ändå. Det är demokrati. Tobaksindustrin, som tjänar pengar på hälsoskadliga produkter, vill influera folkvalda politiker för att bevara sina ekonomiska vinster. Det är lobbyism – inte demokrati.

Vi kräver inget totalförbud för möten med tobaksindustrin. Som vi skrev så föreslår vi en rapporteringsskyldighet till ett transparent register. Insyn och transparens är viktiga pelare i den svenska demokratin. Att Philip Morris är kritisk till detta och hellre vill ha möten med politiker utan insyn vittnar om att det är de som vill begränsa demokratin – inte vi.

Philip Morris har globalt lagt stora resurser på att motarbeta folkvalda politikers beslut att minska tobaksbruket. Ett exempel är när företaget stämde den australiensiska staten för att landet införde reklamfria tobaksförpackningar. Införandet kom efter beslut i Australiens demokratiskt folkvalda parlament – och består efter domstolsbeslut.

Philip Morris beskyller oss för att likställa alla typer av tobaksprodukter. Det är felaktigt.   Ända sedan 2012 när vi lanserade målet Rökfritt Sverige 2025 så har vi prioriterat kampen mot den mest dödande tobaksformen.

Philip Morris vill bevara sina ekonomiska vinster. Men barnkonventionen slår fast varje barns rätt till en god hälsa. De folkvalda har en demokratisk skyldighet att stå upp för våra unga − inte tobakslobbyister. Detta motiverar begränsningen av samverkan med tobaksindustrin.

Våra förslag är knappast radikala. WHO:s tobakskonvention som Sveriges riksdag ratificerade 2005 konstaterar att ”det finns en grundläggande och olösbar konflikt mellan tobaksindustrins och folkhälsans intressen”. Om vi vill minska tobaksbruket måste tobaksindustrins inflytande över svenska politiker begränsas. Det vore bra både för folkhälsan och för demokratin.

Läs repliken i DN

Tobaksfaktas initiala debattartikel

Tobaksindustrins replik

Läs vidare