Det sade Norges hälso- och omsorgsminister Anne-Grete Ström-Erichsen när hon i veckan öppningstalade vid en nationell tobaksförebyggarkonferens.

Ministern kommenterade den pågåen de rättegången där Philip Morris stämt Norge för införandet av exponeringsförbudet för tobak:

– Vi ska kämpa mot tobaksindustrin med de resurser som behövs, sade hon och berättade om de informella mötena mellan företrädare för Norge och fem andra länder som just nu är hårt ansatta av tobaksindustrin för sina skärpningar av tobakslagarna.

– Vi har gemensamt att vi anser att hänsynen till folkhälsan ska väga tyngre än tobaksindustrins vinstintresse. Det är en viktig princip.

Hälsoministern talade om det pågående arbetet med att ytterligare skärpa den norska tobakslagstiftningen. De åtgärder som står på tur är tobaksskattehöjningar, mediakampanjer och utbyggnad av tobaksavvänjningen.

Här kan du läsa hela talet.

https://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/aktuelt/taler_artikler/minister/helse-og-omsorgsminister-stroem-erichsen/2012/en-framtid-uten-tobakk.html?id=684701

Läs vidare