Ansvariga för JTI och moderbolaget Japan Tobacco reagerade inte alls när de ställdes inför avslöjanden om den omfattande smugglingen, som inte bara gick via Ryssland utan också till Balkanländer, Afghanistan och Mellanöstern, där många etablerade distributörer är kriminella.

Bakom publiceringen av avslöjandena står ett nätverk av undersökande reportrar från forna Jugoslavien, Bulgarien, Ryssland, Rumänien och Armenien. De är specialiserade på granskning av organiserad brottslighet och korruption och arbetar med stöd från FNs demokratiska fond och flera andra oberoende internationella organisationer.

Till grund för journalisternas rapporter ligger intervjuer med tidigare anställda och resultat som JTIs egen polisiära undersökande grupp med uppgift att spåra och stoppa smuggling fick fram. Den gruppen har i flera år infiltrerat smugglarorganisationer, samarbetat med europeisk polis och lyckats stoppa smuggelleveranser för väldiga belopp. Men ju djupare den grävt desto tydligare har det framgått att det finns chefer inom koncernen som stoppar rapporter om smuggling och om att även anställda är inblandade.

I stället för att avslöjandena resulterat i ingripanden mot de kriminella har personal med uppgift att upptäcka och stoppa smuggling avskedats.

Smuggelverksamheten har fortsatt trots att JTI är ett av de stora tobaksbolag som 2007 träffade bindande avtal med EU om att förebygga smuggling av sina produkter över hela världen.JTI tillkännagav då att man infört en policy av nolltolerans gentemot olaglig distribution. Enligt överenskommelsen skulle bolaget satsa 400 miljoner dollar på åtgärder mot smuggling under de närmaste 15 åren.

Motivet för smuggelverksamheten framgår bl a av ett uttalande av JTIs verkställande direktör i Ryssland där han sa att han inte var oroad över att beslagen av cigaretter vid gränsen till de baltiska länderna ökat därför att vinsterna ändå skulle bli mycket större än de böter EU kunde utkräva.

Det fanns starka motsättningar mellan direktörerna i JTI om smuggeltrafiken. Vicedirektören David Reynolds som hade ansvar för att stoppa smuggling hamnade i bråk med chefer som ville sakta ner utredningarna så mycket som möjligt för att inte förlora profiten från ”lönsamma leverantörer”.

I april 2010 skrev han ett e-postmeddelande till chefjuristen i moderbolaget Japan Tobacco där han framhöll att höga chefer i JTI väl kände till smugglingsproblemen, men inte gjorde någonting. Han konstaterade också att information från undersökningarna läcktes till smugglarna.

”Leveranser till icke auktoriserade distributörer har nått sådana proportioner så att de exponerar JTI för potentiella böter på minst 30 miljoner euro. De senaste månaderna har medlemmar i mitt team i flera fall instruerats att inte undersöka specifika leverantörers verksamhet.”

Reynolds, som tidigare jobbat för CIA, skrev e-postmeddelandet den 10 april. Den 13 april fick han sparken.

Samma dag sparkades också hans närmaste assistent. Nästan alla i gruppen, som kände till smugglingen, är nu borta, men de flesta har fått jobb hos konkurrenter.

– Vad som hände var att Reynolds och hans professionella medarbetare hade lyckats klura ut för mycket, säger en före detta anställd. De ersattes av ett gäng kontorister som satt framför sina datorer medan tiden gick. Det var sorgligt att se.

Japan Tobacco International växte avsevärt när bolaget köpte tobaksjättarna brittiska Gallaher och amerikanska RJR Reynolds internationella verksamhet.

Båda dessa bolag hade en lång historia av smuggelverksamhet. Kanada, Ecuador och EU stämde RJR därför att höga chefer mycket väl kände till pågående olagligheter vid produkternas distribution. I Kanada fick JTI böta 475 miljoner dollar, efter att först ha dömts betala en miljard.

När JTI köpte Gallaher 2007 följde det brittiska bolagets dotterbolag i Sverige med på köpet. Gallaher Sweden AB blev JTI Sweden AB, som producerar bl a de cigarettmärken som Swedish Match tillverkade fram till 1999, då cigarettdivisionen såldes ut.

De undersökande reportrarnas nätverk heter The Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP)

Carl-Olof Rydén

Läs vidare