Skälet är att regeringen beslutat höja momsen, från den i jämförelse med de flesta andra EU-länder låga nivån på 19,6 procent, till 21,2 procent. Den höjningen är en av de åtgärder som regeringen genomför mot den finanskris som även Frankrike drabbats av.

Eftersom punktskatterna på tobak höjs varje år i Frankrike protesterar British American Tobacco och tobakshandlarna mot att deras produkter nu drabbas av en dubbel skattehöjning.

Finansdepartementet har meddelat att man där har förståelse för argumentet och därför neutraliserar momshöjningen genom att inte höja punktskatten så mycket som var meningen.

Den tobaksförebyggande franska organisationen, CNCT, slår larm om skattetricket och kritiserar regeringen för ett valtaktiskt beslut till nackdel för den franska folkhälsan.

CNCT framhåller att erfarenheter visar att en skattehöjning med tio procent på tobaksvaror minskar konsumtionen med fyra procent.

Genom att inte höja skatten som planerat går staten miste om intäkter på närmare nio miljarder kronor, som kunnat användas för hjälp till rökavvänjning och andra tobaksförebyggande åtgärder, säger CNCT.

Omsättningen i den franska tobaksbranschen motsvarar 135 miljarder svenska kronor.

Den myndighet som administrerar de cirka 28 000 licensierade tobakshandlarna är tullverket.

Källa: CNCT, Comité national contre le tabagisme, 6 februari 2012

Läs vidare