Tobaksjättarna motiverade sitt överklagande med att direktivets bestämmelser om obligatoriska varningsbilder, möjlighet att införa neutrala paket, förbud för karakteriserande smaktillsatser och märkning av förpackningarna för spårning och identifiering skulle bryta mot befintliga EU-lagar.

Domstolen avslog samtidigt Polens överklagande av att i förbudet mot smaktillsatser inkludera mentol.

Slutligen avslogs ett överklagande av direktivets reglering av e-cigaretter från en tillverkare av sådana cigaretter.

EU-domstolen slår fast att tobaksproduktdirektivet inte går längre än vad som är ändamålsenligt och nödvändigt.

Det följer WHO:s tobakskonvention som EU och medlemsländerna ratificerat och lyfter skyddet av folkhälsan till en högre nivå. Direktivet riktas särskilt till barn och ungdomar.

Direktivet, som träder i kraft den 20 maj, underlättar det tobaksförebyggande europeiska samarbetet tack vare mer likartade regler i medlemsländerna.

Domstolen konstaterar att när arbetet med det nya direktivet inleddes var de nationella reglerna för t ex smaktillsatser mycket olika. Några länder hade listor över tillåtna tillsatser, medan en del länder inte hade några bestämmelser alls.

Domstolen finner att syftet med karakteriserande smaker i tobaksprodukter är att locka nya rökare och att få rökare att fortsätta sin rökning. Ungdomar är den huvudsakliga målgruppen.

Att tillåta mentol, som Polen vill. skulle undergräva syftet med förbudet mot smaktillsatser, eftersom mentol är speciellt välsmakande. Domstolen tror inte på det polska förslaget att i stället för mentolförbud höja åldersgränsen för inköp av tobak.

Reglerna för cigarettförpackningar, klargör domstolen, tillåter medlemsländerna att gå längre än vad direktivet föreskriver. Yttrandet syftar på den möjlighet som direktivet ger medlemsländerna att införa reklamfria neutrala paket.

Det är ett besked till de brittiska och irländska domstolar som vänt sig till EU-domstolen för vägledning sedan tobaksbolag inlett juridiska processer mot ländernas lagar om neutrala förpackningar.

Pressmeddelande från EU-domstolen

Läs vidare