Tobaksbolagen, med RJ Reynolds och Lorillard, i spetsen hävdade att bilderna var för stora (50 procent av de båda storsidorna) och att de kränkte tobaksbolagens yttrandefrihet enligt grundlagen. Justitiedepartementet påpekade att bilderna enbart innehåller faktisk information om rökningens hälsorisker.

En distriktsdomare i Washington, Richard J. Leon, gav i februari 2012 tobaksbolagen rätt och ansåg i en 19-sidig dom att ”även om bilderna var avsedda att informera och utbilda allmänheten om rökningens hälsorisker så var det inte rätt att med bilder som väcker känslor provocera människor så de slutar köpa en legal produkt.”

I augusti 2012 fastställde den federala appellationsdomstolen i Washington domaren Leons beslut med motiveringen att bilderna stred mot grundlagens bestämmelser om tryckfrihet. Beslutet kunde överklagas i Högsta domstolen före ett visst datum.

Justitiedepartementet har nu beslutat att inte överklaga.

FDA säger i ett uttalande att man nu återgår till ritbordet för att utforma en ny lösning på problemet för att kunna bidra till att de 440 000 årliga dödsfallen på grund av tobak börjar minska.

Källa: Washington Post, 20 mars 2013

Läs vidare