Fem eniga domare i Skottlands högsta domstol beslöt den 12 december att avvisa Imperial Tobaccos överklagande av den lag som det skotska parlamentet godkände 2010 och som bl a innebär ett förbud mot exponering av tobaksvaror på säljställen. Målet har behandlats i två lägre domstolar, som båda gick emot Imperial Tobacco.

England, Wales och Nordirland tillämpar redan exponeringsförbud.

Lagen från 2010 omfattar även förbud för tobaksautomater. Den delen överklagades av ett företag som äger 6 500 automater i Skottland. Efter att ha förlorat i de två lägre instanserna avstod företaget att gå vidare till högsta domstolen.

Den skotska rättsprocessen är ännu ett exempel på hur tobaksindustrin försöker utnyttja lagar och avtal för att med stöd av domstolar stoppa lagar som hotar tobaksbolagens miljardvinster. Hittills har de försöken medfört idel bakslag för industrin.

I Skottland var Imperial Tobaccos argument att beslutet om exponeringsförbud låg utanför det skotska självstyrets kompetens, när det gäller varudistribution och varors säkerhet. Domarna i Högsta domstolen tvekade inte om det skotska parlamentets behörighet att fatta beslutet.

Skottland tillerkänns ett visst mått av självstyre i en lag från 1998. Det egna parlamentet infördes 1999.

Källor: Skottlands Action on Smoking and Health och BBC, 12 december 2012

Läs vidare