De anmälningar mot tobaksbolagen som lett till processen gjordes redan 1998 av rökare som insjuknat i lungcancer, cancer i struphuvud eller strupe samt i lungemfysem.

Domstolen beslöt att samtliga fall skulle ingå i en enda process som godkändes 2005.Efter det följde ett antal förberedande procedurer. Tobaksbolagen har flera gånger lyckats få processen uppskjuten. Formen för den är så kallad grupptalan, där ett mindre antal personer representerar en stor grupp. Samtliga fall ska dock redovisas och det gör att processen beräknas ta minst ett år.

Anklagelserna mot tobaksbolagen går ut på att de tillverkade och sålde produkter vars skadlighet de efter egen forskning länge känt till, men hållit tyst om.

När hälsoriskerna började uppmärksammas svarade tobaksindustrin i samordnade aktioner med bl a motstridiga forskningsrapporter för att skapa osäkerhet och tvivel.

Industrins argument inför processen är att hälsoriskerna var allmänt kända när de klagande började röka och därför kunnat avstå från tobak.

Rob Cunningham, policyanalytiker i Kanadensiska Cancerfonden, säger till tidningen Montreal Gazette att den nu förestående processen öppnar möjligheter att få fram vad industrin visste om hälsoriskerna, när de fick den kännedomen och hur de använde informationen.

– Tobaksbolagen förnekade i decennier att tobaken är hälsofarlig. De har bedrivit hemlig forskning och förstört dokument med för dem negativa forskningsresultat.

En annan anklagelse gäller den marknadsföring som bolagen riktat till barn och ungdomar för att rekrytera nya rökare. Något som de tre bolagen förnekar.

– Visst har de mycket medvetet riktat in sig på marknadsföring till barn och kvinnor. Och varningar började de använda först när de tvingades till det, säger Cunningham.

De tre bolagen är Imperial Tobacco Canada (ägt av British American Tobacco, JTI – Macdonald (Japan Tobacco International) och Rothmans, Benson & Hedges, RBH (Philip Morris).

Två av dessa, JTI-Macdonald och RBH, bestrider ännu i dag att det finns ett orsakssammanhang mellan rökning och lungcancer.

Källa: The Montreal Gazette, 8 och 9 mars 2012.

Läs vidare