”Genom valet att varken informera hälsomyndigheterna eller allmänheten om vad de visste så valde bolagen vinster över sina kunders hälsa”, skriver domaren Brian Riordan i domen, rapporterar The Toronto Star.

Domen är resultatet av två stämningar som lämnades in 1998 i provinsen Québec å sammanlagt över en miljon rökares vägnar. Bland dessa finns över 900 000 personer som inte kunnat sluta röka trots att de velat och 100 000 som blivit sjuka och även avlidit på grund av sin rökning. under en period som sträcker sig nästan 50 år bakåt i tiden: 918000 personer som inte klarat av att sluta samt 100000 som blivit sjuka av sin rökning. Stämningen gäller en period 50 år bakåt i tiden från 1998. De tre tobaksbolag som nu har dömts att betala mångmiljardbelopp i skadestånd är Imperial Tobacco, Rothmans Benson & Hedges and JTI-MacDonald.

Rättegången inleddes 2012. Bolagen har försvarat sig genom att försöka bevisa att myndigheter och allmänhet visst kände till riskerna med rökning under den aktuella perioden. Många av bevisen mot bolagen är hämtade ur deras egna interna dokument. Bland annat finns dokument som visar att bolagen litade till cigaretternas beroendeskapande egenskaper för sin finansiella framtid. ”Om våra produkter inte var beroendeframkallande skulle vi inte sälja en enda cigarett…”, skrev en marknadsdirektör vid Imperial Tobacco i en intern rapport i mitten av 1980-talet.

Huvudpersoner under rättegången var Cécilia Létourneau, som förgäves kämpat för att sluta röka, och Jean-Yves Blais, som dog i lungcancer 2012 när han var 68 år.

– När min man i tioårsåldern började röka på 1950-talet visste han inget om riskerna med cigaretter, säger hans änka Lise Blais i ett pressuttalande.

– Han försökte sluta flera gånger men klarade det inte. Tyvärr levde han inte tillräckligt länge för att få se resultatet av den här rättegången.

Tobaksbolagen har meddelat att de kommer att överklaga domen.

Läs vidare