Det enda som återstod för att den skulle träda i kraft var en underskrift av guvernören Jerry Brown.

Lagen har emellertid inte skickats över till guvernören. Orsaken är att när den väl trätt i kraft är det enligt Kaliforniens lagar fullt möjligt att organisera en folkomröstning för att ogiltigförklara den.

Just nu är enda sättet att förhindra den möjligheten att inte skicka lagen till guvernören.

Kalifornien har flera möjligheter till folkomröstningar. De äger i regel rum i anslutning till allmänna val. Det finns två huvudtyper. Den ena är av staten utlysta omröstningar med obligatoriskt valdeltagande. Den andra är frivilliga omröstningar som kan initieras av olika aktörer.

Det gäller att samla in namnunderskrifter på gatorna. Får man ihop så många så det motsvarar minst fem procent av rösterna i det senaste guvernörsvalet måste omröstningen genomföras.

Ger denna stöd med över 50 procent nej upphör lagen att gälla.

Huvudpunkterna i tobakslagen är att åldern för köp av tobak höjs från 18 till 21 år. En ändring som infördes i Hawaii i december 2015 och som nu ett dussintal delstater förbereder.

Ett av motiven för att höja åldern är att man anser att det är ungdomar som fyllt 18 som förser yngre kamrater med tobak.

En annan viktig del av lagen är att e-cigaretter regleras som tobaksprodukter. De förbjuds i skolor, i offentliga byggnader och på serveringar.

Lagstiftarna varnade för den marknadsföring som tobaksbolagen nu ägnar sig åt för att med hjälp av e-cigaretter göra fler ungdomar nikotinberoende och binda dem som konsumenter.

Lagen innehåller även bestämmelser om utvidgning av rökfria miljöer på arbetsplatser, t ex hotellobbyer, butiker, barer, spelklubbar och små arbetsplatser som hittills varit undantagna, samt rätt för delstatens regioner att beskatta tobak. Den delstatliga skatten höjs med två dollar.

The Sacramento Bee

Läs vidare