Exponeringsförbudet skulle, enligt parlamentets beslut 2010, börja införas stegvis (olika datum för olika typer av affärer) med start i april i år. Syftet med lagstiftningen är att skydda barn och ungdomar från marknadsföring av tobak och minska risken att de börjar röka.

Imperial Tobacco har tidigare på juridisk väg ifrågasatt den nya lagens giltighet, men en domstol avslog denna framställning. Bolaget har nu överklagat detta beslut vilket leder till att lagen ännu inte kan börja gälla.

Det skotska exponeringsförbudet är en av flera åtgärder i ett nytt lagpaket, som även förbjuder cigarettautomater och inför böter för dem som säljer tobak till personer under 18 år. Även förbudet mot cigarettautomater skjuts upp för att det blivit överklagat.

Hälsominister Michael Matheson säger att det nya datum då exponeringsförbudet träder i kraft kommer att meddelas senare. Han räknar inte med att införandet i mindre butiker 2015 kommer att fördröjas.

I England är det nu bara några månader kvar tills ett exponeringsförbud träder i kraft.

Läs vidare