Syftet med rapporten är att öka kunskapen om hur tobaksprodukter påverkar miljön, och få upp frågan i högre grad på den politiska agendan. Några av miljöbovarna är: fimpar som kastas är en stor miljöbov, skövlingen av skog som påverkar bland annat den biologiska mångfalden, och gifter som används i odlingsprocessen som påverkar arbetarna i odlingarna, varav många är barn.

Agneta Alderstig och Niclas Malmberg skriver i artikeln att argument som att var en och enäger rätt att bestämma över sin egen hälsa, eller att snus är ett hälsosammare alternativ till rökning, tappar betydelse när vi ser till tobaksindustrins totala miljöeffekter.Tobaksbruk är inte bara ett individuellt problem, utan ett gemensamt problem.

Läs hela artikeln i Uppsala Nya Tidning

Läs vidare