Läs mer mer om de nya reglerna för försäljning av tobaksvaror i informationsbladen nedan:

 

Information till detaljhandeln

Information till partihandeln.

Läs vidare