Omkring 1,5 miljoner britter använder e-cigaretter, som marknadsförs som ett mer hälsosamt alternativ till vanliga cigaretter. E-cigarettröken är ingen förbränningsrök utan ånga som uppkommer när den speciella vätskan i dem upphettas. De engelska tågbolagens representanter hävdar att denna ånga ibland innehåller nikotin och att den kan innebära obehag för passagerarna runt omkring.

– Tillsammans med andra tågoperatörer har vi beslutat att inkludera e-cigaretter i rökförbudet på våra tåg och stationer. Detta beslut är i linje med rekommendationen från the British Medical Association (brittiska läkarsällskapet, redaktörens anmärkning) att e-cigaretter ska inkluderas i förbudet mot rökning på offentliga platser, säger en talesman för bolaget Greater Anglia.

Även i Sverige börjar allt fler använda e-cigaretter, samtidigt som experter påpekar att riskerna och fördelarna med dem ännu är så gott som okända. Det finns också farhågor om att de kan locka unga in i tobaksbruk. De fem organisationerna i Yrkesföreningar mot tobak gick tidigare i år med samma rekommendation som det engelska läkarsällskapet – där rökning är förbjuden bör även användning av e-cigaretter förbjudas.

E-cigaretter ser ut som vanliga cigaretter, men är tillverkade i rostfritt stål. I e-cigaretten sätts en patron med en vätska med olika kemikalier och smakämnen, men inte tobak. Det finns patroner både med och utan nikotin. Patroner med nikotin är i dag inte tillåtna i Sverige eftersom Läkemedelsverket klassat dem som läkemedel och inte har godkänt någon sådan produkt. Det är dock inte svårt att få tag i även e-cigaretter med nikotin på Internet i Sverige. E-cigaretten är batteridriven och vätskan omvandlas genom upphettning till ånga som man andas in och blåser ut som rök.

Världens näst största tobaksbolag, British American Tobacco, BAT, har nyligen börjat sälja e-cigaretter och planerar att bli dominerande på e-cigarettmarknaden. Även andra tobaksbolag visar intresse för denna marknad.

Några länder har förbjudit e-cigaretter, medan andra ännu tvekar om hur de ska behandlas. EU-kommissionen föreslår i förslaget till nytt tobaksproduktdirektiv att e-cigaretter ska omfattas av direktivet. Många hoppas nu att en sådan reglering ska skapa mer ordning och reda på den vildvuxna e-cigarettmarknaden, inte minst i vårt land. Detta kommer i så fall att dröja flera år till.

Här finns mer fakta om elektroniska cigaretter.

Läs vidare