Bild på snsdosa

Tobaksfakta anser att stöd till Priderörelsen är av godo, men befarar att satsningen på ett särskilt pridesnus huvudsakligen är reklam för att öka snusförsäljningen.

För att klara ut om det handlar om reklam eller inte har Göran Boëthius, ordförande i Tobaksfakta – oberoende tankesmedja ställt den frågan till Konsumentombudsmannen, KO.

– Det är inte svårt att begripa att Swedish Match utvecklat en specialprodukt för marknadsföring av snus till en speciell målgrupp. Hur produkten exponeras i detta sammanhang borde vara av intresse att veta, säger Göran Boëthius.

– Trots en betydande utveckling av produktportföljen det senaste decenniet har Swedish Match fått se en betydande minskning av snusandet i den vuxna befolkningen. Dagligsnusning hos män har sjunkit från 22 till 18 procent, medan kvinnorna ligger oförändrat på fyra procent.

– Det är därför inte förvånande att jakten på nya kundgrupper fortsätter. Tobaksindustrin har länge känt till att priderörelsens målgrupper är överrepresenterade vad gäller tobaksbruk jämfört med befolkningen i stort. Därför har tobaksindustrin, både här hemma och internationellt, varit angelägen att visa upp sig för denna publik.

Vid Pridefestivalen i Stockholm år 2009 fanns British American Tobacco, BAT, med bland sponsorerna och hade sitt varumärke på Prides hemsida.

Eftersom sådan tobakssponsring är förbjuden anmäldes den till KO. BAT hävdade att sponsringen var laglig därför att endast varumärket men inga bilder på bolagets tobaksprodukter fanns med på hemsidan.

KO:s bedömning blev att det finns ett starkt samband mellan varumärket och produkterna.

BAT:s avsikt med bilden på varumärket var att göra festivalbesökarna positivt inställda till företaget och därmed positiva till att använda företagets produkter.

Efter KO:s besked tog Prideadministrationen bort varumärket från hemsidan.

Läs vidare