Åklagarens yrkanden om förverkande av de vinster som gjorts med 1 185 000 kronor och företagsböter på 1 556 000 kronor för brott som begåtts i näringsverksamhet ogillades av tingsrätten.

Det sker trots att rätten bedömer att kvinnan och mannen i sin näringsverksamhet fört ut snus från Sverige till andra länder inom EU i strid med ett särskilt förbud mot sådan utförsel.

Enligt regler i smugglingslagen kan en misstänkt frias om det visar sig att det inte funnits något uppsåt att smuggla eller kunskaperna och föreställningen om lagen varit dåliga eller felaktiga.

Både mannen och kvinnan har förklarat att de kände till utförselförordningen, men att de kontinuerligt hade kontakt med konkurrenter och följde den rättsliga utvecklingen i andra länder och diskuterade hur de regler som gäller för utförseln skulle tillämpas.

Under förhandlingarna har de berättat hur de framför allt regelbundet samrått med företrädare för Swedish Match och därifrån fått råd om hur de skulle gå till väga. Det verkar ha varit avgörande för domstolen.

– Jag är förvånad över utgången, säger åklagaren i målet, kammaråklagare Martin Bresman till Tobaksfakta. Det är märkligt att domstolen finner att det åtalade paret är helt medvetet om att de brutit mot lagstiftningen, men ändå friar. Skälet är att paret genom sina regelbundna kontakter med jurister och andra anställda i Swedish Match fått uppfattningen att den metod för utförsel som de använde var laglig.

– De ansåg att de genom att leverera snuset till ett lager utanför Stockholm, där andra transportörer hämtade det, inte själva var ansvariga för utförseln till EU-länder, men det argumentet godkändes inte.

– Vad som är bra med domen för Tull och åklagare är att den visar att den verksamhet paret sysslade med inte är tillåten. Den lagstiftning som gäller bryter heller inte mot någon grundlag, vilket de åtalade hävdade.

Martin Bresman tycker att det samma dag som domen fallit är för tidigt att uttala sig om han tänker överklaga eller inte.

Carl-Olof Rydén

Läs vidare