Förbud mot smaker i nikotinprodukter gör mer skada än nytta.

Att höja åldersgränsen för tobaksköp är meningslöst eftersom de som är för unga för att handla tobak ändå skaffar sig cigaretter.

Dessa och många fler påståenden i samma stil går att hitta på en webbplats som Swedish Match och en branschorganisation för tobaksbutiker driver i USA. Nu har argumenten på webbplatsen granskats av amerikanska forskare. Granskningen har publicerats av den vetenskapliga tidskriften Tobacco Control.

Den internationella tobakskonventionen uppmanar världens länder att inte låta sin folkhälsopolitik påverkas av tobaksindustrin. Men tobaksbolagen fortsätter att med alla tillgängliga medel försöka stoppa eller åtminstone fördröja lagstiftning som kan minska tobaksanvändningen. Bolagen lägger stora resurser på detta i länder över hela världen. Swedish Match är inget undantag. Ett exempel är webbplatsen www.tobaccoordinances.info som Swedish Match i höstas startade tillsammans med the National Association of Tobacco Outlets.

I USA pågår på många olika håll lokalt och regionalt tobaksförebyggande arbete där olika begränsningar av marknadsföring och försäljning av tobaksprodukter införs. Det handlar bland annat om att förbjuda handlare att ge ut rabattkuponger för tobak, om att höja åldern för tobaksköp från 18 till 21 år, att förbjuda vissa smaker i tobak, förbjuda paket med väldigt få cigaretter i och om att höja tobaksskatter..

Enligt webbplatsen kommer dessa åtgärder att öka arbetslösheten och brottsligheten, men däremot inte minska ungdomars rökning. Webbplatsen har sammanställt argument mot de olika åtgärderna – argument som amerikanska tobakshandlare och politiker uppmanas att använda för att påverka beslut.

Forskarna konstaterar i sin granskning att webbplatsen använder samma typer av argument som tobaksindustrin använder över hela världen för att påverka planerade lagar för att begränsa marknadsföring av tobak. Webbplatsens argument går ut på att de planerade restriktionerna inte ger effekt, är onödiga, strider mot andra lagar och kommer att medföra oväntade kostnader.

Trots att omfattande erfarenhet och forskning visar att inget av argumenten stämmer, fortsätter industrin att sprida dessa påståenden.

Läs vidare