– Undersökningen visar tydligt hur Sverige struntat att förstärka sin tobakspolitik med de åtgärder som anses ha effekt på tobaksbruket och resultatet är inte särskilt förvånande. Tyvärr handlar det inte enbart om en ranking utan i slutändan om liv och död för våra barn och unga, säger Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert hos Tobaksfakta – oberoende tankesmedja.

Rapporten The Tobacco Control Scale 2013 in Europe presenteras på torsdagen vid den sjätte europeiska konferensen om tobaksprevention (www.ectoh.org) som pågår i Istanbul, Turkiet, 26-29 april. Rapporten är skriven av Luk Joossens och Martin Raw på uppdrag av the Association of European Cancer Leagues.

Rankingen av tobakspolitiken i 34 europeiska länder bygger på mätinstrumentet the Tobacco Control Scale. Rapportörer i varje land har besvarat enkätfrågor om landets politik på sex viktiga områden som anses ha avgörande betydelse för tobakskonsumtionens utveckling:

  • Tobaksskatter och –priser – hur aktivt och effektivt används skattehöjningsverktyget för att minska efterfrågan på tobak?
  • Förbud mot och begränsningar av rökning på allmänna platser och i arbetslivet – hur utbyggd och effektiv är regleringen?
  • Information om tobaksindustrin och tobakens skadeverkningar till allmänheten – hur omfattande är kunskapsspridningen?
  • Förbud mot marknadsföring av tobak – hur omfattande?
  • Finns stora hälsovarningar i text och bild på cigarettpaket och andra tobaksförpackningar?
  • Hur utbyggda är möjligheterna att få professionell hjälp med tobaksavvänjning?

Svaren på de sex områden poängsätts enligt ett beprövat system och den maximala poängsumman är 100.

När denna kartläggning genomfördes för första gången 2004 hamnade Sverige på femte plats bland Europas länder. Sedan dess har vi placerat oss allt sämre varje gång mätningen gjorts och nu ligger Sverige alltså på plats nr 11 med 48 av 100 möjliga poäng. När det gäller offentligt finansierade informationskampanjer om tobak har vi exempelvis inte fått några poäng alls eftersom inga sådana genomförs. Våra textbaserade hälsovarningar – utan varningsbilder – på tobaksförpackningar ger bara 1 av 10 möjliga poäng på det området.

Om Sverige skriver rapportens författare att här inte har skett några tydliga tobakspolitiska framsteg sedan 2005 (då rökförbudet i serveringsmiljöer infördes). De kommenterar även Sveriges hållning I den internationella tobakspolitiken: “Förvånande nog, med tanke på landets tidigare hedrande historia när det gäller tobaksprevention, har Sverige ofta inte varit för starkare tobaksbegränsningar på europeisk eller internationell nivå.”

– Vi ska inte stirra oss blinda på dagens relativt låga rökprevalenser i Sverige för de är resultat av en aktiv tobakspolitik från början av 1990-talet och fram till mitten av 2000-talet. De senaste årens bristfälliga tobakspolitik innebär ett hälsohot framför allt för dagens och framtidens unga i Sverige, säger Margaretha Haglund.

Den europeiska rankinglistan toppas av England, med 74 poäng, följt av Irland, Island och Norge. Rapportförfattarna framhåller att Norge varit en stark ledare inom europeisk tobakspolitik sedan 1960-talet. Norge införde bildvarningar på tobak 2011, har världens högsta cigarettpriser och har exponeringsförbud för tobaksvaror i butikerna.

Författarna är besvikna över resultatet av 2013 års mätning och skriver att minst 24 länder (däribland Sverige) snarast behöver skärpa sin tobakspolitik.

– Nu hoppas jag att svenska politiker snabbt börjar inse att utvecklingen går åt fel håll i en fråga där vi under många år varit världsledare, säger Margaretha Haglund.

– Tobaksfrågan är en politisk fråga och kan bara lösas på politikernas bord. Det är dags för tobaksfrågan att komma in i valrörelsen. Vad kan vara viktigare än våra barns hälsa?

Hela rapporten kan läsas och laddas ned på www.europeancancerleagues.org

Läs vidare