– Många chefer drar sig för att ta upp hälsofrågor med sina anställda. Men arbetsgivaren har nästan lika mycket som den enskilde rökaren att vinna på ett rökstopp, säger Urban Svensson, företagsläkare och medicinskt ledningsansvarig på Previa.

Även bland rökarna själva är stödet stort för att arbetsgivare uppmanar till rökstopp. Bland dagligrökarna tycker tre av fyra, 74 procent, att det är bra att arbetsgivare uppmanar sina anställda att sluta röka. Nio av tio dagligrökare, 89 procent, tycker att det är bra att arbetsgivare erbjuder rökavvänjningsstöd till sina anställda.

– Det är svårt att sluta röka på egen hand. Hela 95 procent av alla som gör det börjar röka igen inom ett år. Sannolikheten att lyckas kan tiodubblas med professionellt stöd, säger Urban Svensson.

Undersökningar från Statensf olkhälsoinstitut visar att rökare i genomsnitt har åtta dagars längre sjukskrivningstid per år på grund av sin rökning. Tillsammans med rökpauserna innebär det att landets arbetsgivare skulle kunna spara fem miljarder kronor på att anställda slutar röka.

Sifoundersökningen genomfördes den 2-5 maj 2011.Ettusen personer fick frågorna ”Tycker du att det är bra eller dåligt att arbetsgivare uppmanar anställda att sluta röka?” och ”Tycker du att det är bra eller dåligt att arbetsgivare erbjuder sina anställda rökavvänjningsstöd? Exempelvis i form av tillgång till en sluta-röka-coach.”tolv procent av respondenterna var dagligrökare.

Läs vidare