Som Tobaksfakta rapporterat antogs det reviderade direktivet nyligen av EU-parlamentet och träder i kraft när det antagits av ministerrådet 14 mars.Medlemsstaterna har sedan två år på sig att genomföra direktivet och införa det i sin nationella lagstiftning. Bland annat om hur det kommer att gå till handlade det när Europaparlamentets informationskontor i Stockholm i fredags arrangerade ett seminarium om tobaksproduktdirektivet.

– Vi välkomnar det nya direktivet som kommer att kunna ha positiva effekter på folkhälsan, sade regeringens företrädare Ulrik Lindgren, politiskt sakkunnig hos barn- och äldreminister Maria Larsson.

– Nu börjar genomförandefasen som handlar om hur vi ska gestalta direktivet i Sverige. Vi kommer på traditionellt svenskt sätt att tillsätta en utredning som kommer med ett förslag som skickas på remiss innan besluten tas.

Enligt Ulrik Lindgren kommer socialdepartementet inom kort att påbörja arbetet med att skriva direktiven till utredarna och att rekrytera dem. En av de frågor som utredningen kommer att få fundera över är hur de elektroniska cigaretterna ska behandlas i vårt land. Det nya direktivet slår fast att e-cigaretterna måste lagregleras och att de ska ses som läkemedel om de används för att sluta röka och i annat fall som tobaksprodukter.

För de e-cigaretter med nikotin som i dag finns på marknaden har Läkemedelsverket gjort bedömningen att de genom sin funktion klassificeras som läkemedel. De är alltså inte tillåtna att sälja om de inte först har godkänts av Läkemedelsverket. Ännu har inga e-cigaretter fått ett sådant godkännande och Läkemedelsverket vill därför stoppa all försäljning av dessa i Sverige.

I ett aktuellt pressmeddelande tolkar Läkemedelsverket det nya tobaksproduktdirektivet som ett stöd för att e-cigaretter med nikotin även i framtiden kan fortsätta att bedömas som läkemedel. Företrädare för e-cigarettbranschen gör motsatt tolkning och räknar med att e-cigaretterna kommer att ses som tobaksvaror och därmed få säljas i vårt land utan den typen av granskningsprocedur som Läkemedelsverket gör.

– Hur vi ska se på detta får Sverige själv avgöra och det blir utredningens sak att göra en seriös prövning av olika aspekter när det gäller e-cigaretterna, sade Ulrik Lindgren.

EU-parlamentets beslut innebär bland annat också ett fortsatt snusförbud i EU och att Sverige, som är undantaget från förbudet, i fortsättningen själv får bestämma om snusets innehåll. Hur Sverige kommer att hantera det ansvaret återstår att se. Även ökad kontroll av till exempel lockande smaktillsatser i snus kan bli en fråga för den kommande utredningen, om regeringen beslutar det.

– Jag tycker att det finns anledning att titta på om det behövs mer reglering av vad snuset får innehålla, sade EU-parlamentarikern Christofer Fjellner (M) som medverkade vid symposiet.

– Att Sverige fått rätt att själv besluta om snuset betyder inte att det är givet att allt ska fortsätta vara som det alltid har varit.

Läs vidare