Neutrala cigarettpaket, ”plain packaging”, har stått i fokus de senaste dagarna sedan ett viktigt domslut kungjordes i Australien. Landets högsta domstol slog fast att den lag om neutrala paket som träder i kraft den 1 december i år inte strider mot landets grundlagar, något som flera tobaksbolag hade hävdat i en inlaga till domstolen. Därmed tyder det mesta på att Australien blir först i världen med neutrala tobakspaket. Paketen blir olivgröna, med stora varningsbilder, standardiserade typsnitt och utan tobaksbolagens logotyper.

En rad länder följer med intresse utvecklingen i Australien och diskuterar att följa efter.

Tvärt emot vad tobaksbolagen brukar hävda finns redan en rad studier som visar att neutrala paket kan hjälpa till att förebygga tobaksdebut bland ungdomar. Den nya studien pekar åt samma håll och visar dessutom att neutrala paket även kan påverka dem som redan röker att bli mer intresserade av att sluta.

I studien intervjuades 836 vuxna, både rökare och ickerökare ingick i gruppen. De fick se cigarettpaket med olika utformningar och svara på frågor om dem. Bland paketen fanns såväl vanliga cigarettpaket, formgivna av tobaksbolagen själva, som varianter av olika slag. Bl.a. fick personerna se helt neutrala cigarettpaket, utan färger och logotyper.

De intervjuade ansåg att de neutrala paketen var mindre lockande för unga och att det var mindre risk att ungdomar skulle köpa dem. Neutrala paket ansågs mest effektiva för att övertyga rökfria personer att inte börja röka och rökare att minska sin rökning eller sluta.

Rökare som själva ville sluta var särskilt benägna att uppfatta de neutrala paketen som motiverande för rökstopp.

Länk till tidskriftens sammanfattning av studien

Läs vidare