Cirka 18 000 personer intervjuades, inte bara om rökfritt hemma utan även om attityder till bl a tobakspolitik och rökavvänjning.

Forskarna utgick från den statistiska skalmodell, TCS, som utformats för uppskattning av styrkan hos de nationella lagarna i Europa.

Skalan går från 0 till 100, där 0 innebär usel tillämpning av tobakslagar och 100 höggradig tillämpning.

Sex typer av åtgärder ingår: 1. Höjda skatter, 2.rökfria offentliga inomhusmiljöer, 3.informationskampanjer, 4. reklamförbud, 5.varningar på paketen och 6.tillgång på rökavvänjning.

Sämsta tillämpning av de sex komponenterna hade Österrike och Grekland med 32 och bäst var Storbritannien med 77. Sverige låg mitt emellan med 51, men underkändes när det gäller varningar på tobaksförpackningar.

I genomsnitt för samtliga länder uppgav 62,2 procent att deras hem är rökfria, men variationerna är stora. I Finland, med 52 på skalan, är 93 procent av hemmen rökfria och i Sverige 86 procent . I Grekland är det 36 procent och i Spanien, med 46 på skalan, 80 procent.

I synen på fri rökavvänjning låg Portugal högst med 92 procent, I Sverige var det 72 procent som önskade fri rökavvänjning och i Finland 74. Genomsnittet för alla länderna var 73,4 procent.

Forskarna slår fast att strängare lagar leder till fler rökfria hem, men det spelar också en roll hur stor andel av befolkningen som röker. Något som även hänger ihop med styrkan hos tobakslagarna. All erfarenhet visar att skärpta tobakslagar leder till minskad rökning.

I Grekland och Österrike, med de svagaste lagarna, var andelen dagligrökare, när studien genomfördes, 39 respektive 30 procent.

Källa: Tobacco Control, online, 21 oktober

Hela studien

Läs vidare