Alla de tre största partierna har visat att de är öppna för idén, som diskuteras inom hälsodepartementet. Parlamentsledamoten Paul Burstow (Liberal Democrats) talade nyligen för ett liknande förslag om en extraskatt för tobaksindustrin:

Industrin är en av de mest vinstrika på jorden, framhöll han.

Att låta dessa företag hjälpa till att städa upp skadorna av sina produkter är logiskt och rättvist.

Om extraskatten införs blir den ett nytt steg på den väg av skärpt tobakspolitik som Storbritannien redan är inne på. I dagarna införs exponeringsförbud för tobaki dagligvaruhandeln och nästa år neutrala, standardiserade tobaksförpackningar.

Förslaget är inspirerat av amerikansk tobakslagstiftning. I USA betalar tobaksbolagen en årlig avgift till the Food and Drug Administration, FDA, pengar som används till att finansiera tobaksprevention.

Läs vidare