Detta blir en av effekterna av det förslag till reviderat tobaksproduktdirektiv som EU-kommissionen väntas presentera i nästa vecka. Förslaget har blivit fördröjt av Swedish Matchs anklagelser om korruption som ledde till att hälsokommissionär John Dalli avgick och efterträddes av Tonio Borg.

Nyhetssajten www.europolitics.info skriver att EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso nu satt press på sina medarbetare för att förslaget inte ska bli mer försenat. Europolitics citerar källor nära arbetet med direktivförslaget som avslöjat att det kommer att behandlas vid EU-kommissionärernas möte 19 december. Enligt samma källor kommer kommissionen att föreslå ovan nämnda förändring av cigarettpaketen samt ett förbud mot smaktillsatser i cigaretter. Även tillsatser av sådant som koffein och vitaminer kommer att förbjudas. Maxgränser för halterna av tjära, nikotin och kolmonoxid kommer att införas liksom ett märkningssystem för att bekämpa illegal cigaretthandel.

Kommissionen kommer också att föreslå ett förbud mot försäljning av muntobak. Förbudet mot snus i alla EU-länder utom Sverige bibehålls.

Inget tyder på att EU-kommissionen har låtit sig påverkas av den svenska regeringens intensiva uppvaktning för att få snusförbudet hävt. Handelsminister Ewa Björlings uttalande i början av veckan om ett fullskaligt krig om snuset har, enligt tidningen Expressen, retat José Manuel Barroso. I ett hemligt dokument om tobaksdirektivet ska han ha riktat skarp kritik mot Sverige. När Sverige fick EU-medlemskap beviljades vi ett undantag från snusförbudet, men garanterade samtidigt att vi skulle förhindra export till andra medlemsstater. Detta har vi, anser Barroso enligt Expressen, misslyckats med.

Samtidigt som det mesta nu tyder på att ett direktivförslag verkligen kommer att presenteras före årsskiftet, går turerna kring Swedish Match och den tidigare hälsokommissionären John Dalli, Malta, vidare. Tidningen Malta Today rapporterar att Dalli har stämt tobaksbolaget Swedish Match för förtal vid en belgisk domstol. Dalli hävdar att bolaget spridit falsk information om honom och vidhåller att han inte på något sätt varit inblandad i försök att få mutor från Swedish Match för att häva EUs snusförbud.

Läs vidare