Trots att det är förbjudet att sälja snus överallt inom EU utom i Sverige, har Danmark tidigare bara förbjudit portionssnus men tillåtit butikerna att sälja lössnus. Nu har Europakommissionen påbörjat en rättssak mot Danmark för att landet åsidosätter sin förpliktelse att helt stoppa snusförsäljning.

Den danska regeringen hävdar nu att praxisen att tillåta lössnus beror på en feltolkning av det aktuella EU-direktivet. Praxisen ska nu ändras med hjälp av en ny lag.

– När vi lägger fram ett lagförslag om förbud mot försäljning av lössnus, hänger det samman med att försäljningen strider mot EUs tobaksproduktdirektiv, säger hälsominister Astrid Krag till nyhetsbyrån Ritzau.

Lagförslaget väntas i slutet av mars och kommer troligen att möta motstånd i Folketinget.

Läs vidare