Sedan 5 maj har Konsumentverket fått in en bra bit över 800 anmälningar om att snuset Black Lemon marknadsförs genom SMS direkt till konsumenter. SMS-meddelandena hänvisar till webbplatsen www.black-lemon.se där den nya snussorten marknadsförs genom text, bilder och en video, som även finns på Youtube. Temat i marknadsföringen är att hårdrockbandet Black Ingvars varit med och tagit fram den nya snussorten som bandet nu tycker ”lever upp till våra förväntningar” om ”ett bra och prisvärt snus från Göteborg”.

Enligt tobakslagen får tobaksprodukter endast marknadsföras där de säljs och då på ett måttfullt sätt som presenterar relevanta fakta om varan på ett sakligt sätt. Inbjudande och påträngande marknadsföring är inte tillåten.

Att skicka direktreklam per SMS eller på andra sätt är med andra ord tveklöst förbjudet.

”Konsumentverket bedömer att marknadsföringen strider mot tobakslagen dels på grund av att det inte är tillåtet att via direktreklam marknadsföra tobak, dels vad gäller innehållet på webbplatsen www.black-lemon.se …”, skriver Konsumentverket i ett brev till Temeco AB, det företag som myndigheten anser är ansvarigt för verksamheten.

”Då webbplatsen www.black-lemon.se inte utgör ett försäljningsställe får kommersiella meddelanden för tobak i huvud taget inte förekomma.”

Konsumentverket kritiserar även bland annat att bolaget erbjuder konsumenter att prova det aktuella snuset kostnadsfritt, och att snuset marknadsförs på YouTube.

Konsumentverket har gett bolaget till i början av nästa månad på sig att svara på kritiken Därefter ska man ta ställning till ytterligare åtgärder.

Läs vidare