Spårbarhetssystemet är ett hot mot tobaksindustrin och i inlägget förklaras hur de stora tobaksbolagen arbetar för att komma runt systemet.

Ungefär var tionde cigarett som röks i världen kommer från illegal tobakshandel, en handel som det har visat sig att olika tobaksbolag själva är involverade i.

Läs vidare