Bakom förslaget står en majoritet i socialutskottet bestående av S, MP, SD och V. Regeringspartierna reserverar sig mot förslaget.

Betänkandet från socialutskottet är resultatet av behandlingen av 48 fristående motioner om en rad olika tobaksfrågor som riksdagsledamöter från Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har lagt fram.

I dagsläget gäller att den som vill sälja tobaksvaror måste anmäla detta till kommunen. Kommunen kan också förbjuda en handlare att sälja tobaksvaror om handlaren bryter mot tobakslagen på ett allvarligt sätt eller har gjort det upprepade gånger.

Socialutskottet anser nu att det är dags att gå ett steg längre och vill att tillståndsplikt ska införas för försäljning av tobak. Det innebär att handlare måste ha ett tillstånd för att få sälja tobaksvaror.

Utskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande ska uppmana regeringen att göra en översyn för att göra det möjligt att införa tillståndsplikt. Därefter bör regeringen skyndsamt lämna ett förslag till riksdagen.

Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot utskottets förslag. Partierna anser att gällande regler är tillräckliga. Införandet av tillståndsplikt skulle innebära mer arbete med administration för handlare och myndigheter. Detta utan att uppnå några fördelar, anser partierna.

Betänkandet kommer att debatteras i riksdagen 2 april och enligt planen ska även beslut fattas då.

Länk till socialutskottets betänkande 2013/14:SoU13 Tobaksfrågor

Läs vidare