Viktigaste målgrupp för lagskärpningen är ungdomar.

Bland de ändringar som tillstyrks är ett förbud för karakteristiska smaktillsatser i cigaretter och rulltobak och hälsovarningar som består av både text och bilder på 65 procent av förpackningarnas fram- och baksidor.

Märkningen av vissa tobaksvaror får inte innehålla information om innehållet av nikotin, tjära eller kolmonoxid eftersom de kan vara vilseledande. Förpackningarna får inte likna livsmedel eller kosmetiska produkter.

Tillverkare och importörer av tobak får utökade skyldigheter att rapportera om innehåll och tillsatser i bl a cigaretter och rulltobak.

– Det här lagförslaget är ett viktigt steg på vägen till ett rökfritt Sverige 2025, säger Margaretha Haglund, tobakspolitisk expert. Ännu viktigare är den behandling som återstår, nämligen förslaget om exponeringsförbud för tobaksvaror som utreddes efter ett tilläggsdirektiv till tobaksutredningen och som under våren skickas ut på remiss. Vad som händer med de neutrala förpackningarna är också betydelsefullt.

– Särskilt viktigt i den här omgången är de större varningarna som består av både text och bilder.

– Forskningen visar entydigt att bildvarningar är betydligt effektivare än enbart textvarningar. Ju större bilderna är, desto verksammare är de.

Riksdagen debatterar och beslutar om de aktuella ändringarna i tobakslagen den 6 april. Lagen träder i kraft den 20 maj.

Här finns betänkandet

Läs vidare