Den rödgröna majoriteten i Stortinget beslutade vintern 2009 att införa exponeringsförbud för tobaksvaror på säljställen. Inga reklamskyltar får heller finnas. Syftet var, som i andra länder med exponeringsförbud, främst att motverka rökdebuter bland barn och ungdomar.

Förbudet trädde i kraft i januari 2010. I mars stämde Philip Morris dotterbolag, Philip Morris Norway, den norska staten i Oslo tingsrätt med motiveringen att förbudet inte har någon effekt på folkhälsan och att det bryter mot reglerna inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES.

EES omfattar både EU-länderna och de tre kvarvarande Efta-länderna, vilket gör att samma regler för fri rörlighet och konkurrenspolitik som i EU gäller i Norge, Island och Liechtenstein.

Philip Morris menar att förbud för exponering av lagliga varor strider mot konkurrensreglerna. Genom att använda EES-argumentet hoppades Philip Morris att Efta-domstolen skulle få hand om fallet och att processen där skulle ta lång tid och utfalla till tobaksbolagets fördel. Tingsrätten fattade det väntade beslutet och överlämnade ärendet hösten 2010 till Efta-domstolen för rådgivning.

I september 2011 offentliggjorde domstolen sin bedömning där den konstaterade att exponeringsförbudet till viss del kan tolkas som ett hinder för varornas fria rörlighet och strida mot artikel 11 i EES, men påpekar samtidigt att förbudet infördes för att minska tobakskonsumtionen och förbättra folkhälsan. Det är helt i enlighet med vad som sägs om hälsofrågorna i artikel 13 i EES. Domstolen överlät åt tingsrätten i Oslo att dra de avgörande slutsatserna.

Advokaten Ketil Bøe Moen från myndigheten Regeringsadvokaten (Norges JK) företräder staten, närmast Helse- og Omsorgsdepartementet. Han sa till Tobaksfakta efter Efta-domstolens utslag att detta är komplicerat.

– Hur man tolkar råden beror på vilka glasögon man har på sig. Jag kan tänka mig att Philip Morris anser att frågan är avgjord och att förbudet försvinner.

– Men tingsrätten har fått stort utrymme att analysera och ta ställning. Det är normalt att den nationella domstolen svarar för de slutgiltiga värderingarna. Det finns ingenting i Efta-domstolens utslag som ändrar vår uppfattning att exponeringsförbudet är fullt lagligt.

Det var meningen att huvudförhandlingen i tingsrätten skulle ha börjat i december 2011, men Philip Morris begärde uppskov. Skälet uppgavs vara att bolaget bedömde att man behövde mer tid för en statistisk undersökning av om utländska tobaksmärken drabbas hårdare av förbudet än de inhemska produkterna.

Hälsominister Anne-Grete Strøm-Erichsen sa till medierna inför förhandlingarna i tingsrätten att restriktioner mot tobak är viktigast när det gäller att förbättra folkhälsan.

– Därför är det nödvändigt att hälsomyndigheterna har möjlighet att använda sig av sådana åtgärder.

Generalsekreteraren Anne Lise Ryel i norska motsvarigheten till Cancerfonden, Kreftforeningen, sa att Philip Morris stämning av norska staten framför allt är till för att skrämma andra länder från att vidta liknande åtgärder och på det sättet rädda marknadsandelar. Ryel ska framträda med en partsinlaga i förhandlingarna på torsdag.

Läs vidare