I nomineringen står det följande:

”Effekten har blivit att informationen tagits emot bättre, framförallt av den yngre målgruppen där miljöpåverkan väger tungt. Det är lättare att sluta med tobak när motivationen är stark, och miljöfrågorna engagerar många, särskilt yngre. Projektet började med att uppmuntra till att kasta använda snusprillor i brännbart avfall istället för i toaletten och därmed minska mängden kadmium som kommer ut i vattendragen, men har senare utvidgats. Nu innehåller materialet även information om varför tobaksframställningen är mycket problematisk ur ett miljöperspektiv och om vad som händer när man slänger fimpar i naturen. Sammantaget är tobaksindustrins miljöbelastning större än hela Sveriges samlade utsläpp. Utöver miljövinsterna av projektet bidrar det även till hälsomässiga vinster för den som i bästa fall slutar med tobak, ekonomiska vinster för samhället som får minskade kostnader för renhållningen efter fimpar och snusprillor samt minskade sjukvårdskostnader om människor slutar använda tobak. Arbetsmiljön påverkas också positivt av att anställda blir viktiga aktörer i en förändringsprocess.”

Det årliga Miljöpriset delas ut för att uppmärksamma och sprida goda idéer inom miljöområdet. Fram till den 28 april kan man rösta på de nominerade. Här kan du läsa om alla nominerade, och rösta!

Läs vidare