Åtgärderna är ett steg i landets ansträngningar att minska rökningen bland de cirka 2 miljoner invånarna. Nästan en fjärdedel av slovenerna i åldrarna 15-64 år röker.Målet är att få ned rökningen till under 5%.

– Varje dag dör tio personer i Slovenien på grund av rökning och vi förlora så mycket som 5 procent av bruttonationalprodukten eller 1,8 miljarder euro på grund av det, sade hälsominister Milojka Kolar Celarc i samband med godkännandet av den nya lagen.

Slovenien är medlem i EU som i sitt nya tobaksproduktdirektiv satt en miniminivå för tobaksförpackningarna. Denna innebär att förpackningarna måste ha hälsovarningar i bild och text på minst 65 % av fram- och baksidan. Sverige och många andra länder har lagt sig på denna miniminivå, medan andra går längre och beslutar om helt reklamfria och standardiserade tobaksförpackningar. Det är en åtgärd som är bevisat effektiv för att minska tobakskonsumtionen, inte minst bland unga. Och nu har alltså även Slovenien tagit detta steg.

Lagen, som antogs med 61 röster för och ingen röst emot, kommer också att förbjuda reklam för tobaksvaror och att visa dessa produkter på TV-program och vid offentliga evenemang som vänder sig till barnunder 18 år.

– Rökning dödat fler människor än båda världskrigen , tilladeCelarc.

Läs vidare