Alla partier svarade på enkäten.

”Den nya siffran är anmärkningsvärd och skiljer sig påtagligt från tidigare kända uppgifter”, skriver Camilla Waltersson Grönvall, Moderaterna.

”Den är skrämmande hög, men den innehåller en del antagande som gör att man måste betrakta den som ungefärlig”, kommenterar Barbro Westerholm, Liberalerna.

”Det är viktigt att sprida siffrorna så att fler förstår hur alarmerande kostnaderna är och hur akut frågan om tobakspolitik är”, skriver Farida al-Abani, Feministiskt initiativ.

Skador betalas via skattsedeln

På frågan om avvägningen mellan individens rätt att göra dåliga val kontra samhällets kostnader som alla är med och betalar, är det inget parti som föreslår några ändringar i nuvarande system. ”För oss är det självklart att vi ska ha en solidariskt finansierad sjukvård. Att individens kostnad ska relateras till i vilken socioekonomisk grupp man föds, vilka livsval man gör eller vilket riskbeteende man uppvisar är oacceptabelt”, skriver Centerpartiets Anders W Jonsson.

”De som ska betala är inte de individer som använder tobak. Självklart inte. I så fall ska vi ha register på människor som röker, dricker för mycket eller är överviktiga”, skriver Karin Rågsjö, Vänsterpartiet.

Michael Anefur, Kristdemokraterna, jämför med andra riskfyllda aktiviteter: ”När det gäller att alla är med och betalar skadorna via skattsedeln är detta inget unikt för just rökningens konsekvenser. Även i en sådan positiv sak som idrott och träning tillkommer stora kostnader för de som skadar sig på olika sätt.”

Det är Hans Gilljam, professor emeritus i folkhälsovetenskap på Karolinska institutet, KI, som har tagit fram de nya siffrorna. Det är en jämförelse som haltar, enligt honom.

–Det finns ingen annan insats från vården som kostar så mycket som de orsakade av rökningen. Idrottsskador är en biverkan av ökad fysisk aktivitet och därmed ett exempel på att en önskvärd utveckling kan ha en baksida. För tobaksrökning gäller enbart baksidor, säger han.

”Begränsa marknadsföringen”

När det gäller åtgärder för att få ner rökningen innehåller Sverigedemokraternas förslag enbart informationsinsatser till unga och att man bättre ska följa efterlevnaden av de lagar som redan finns. Flera av de övriga partierna nämner även beskattning, rökavvänjning och lagstiftning.

”Vi är även beredda att förändra beskattningen i syfte att minska rökandet. Det är viktigt att de förslag som genomförs har en bred acceptans hos allmänheten. Därför måste förändringarna ske i en takt och på ett sätt så att vi inte riskerar bakslag genom exempelvis ökad försäljning av smuggelcigaretter”, skriver Mats Wiking, Socialdemokraterna.

Eftersom Sverige har ratificerat tobakskonventionen vore mycket vunnet om man följde de åtgärder som föreslås i den, skriver FI.

Vänsterpartiet vill begränsa marknadsföringen och hänvisar till erfarenheter från länder som infört exponeringsförbud: ”Unga röker mindre och lagen underlättar för de personer som försöker sluta med tobak”, skriver Karin Rågsjö, V.

Skiljer på rökning och snus

Moderaternas Camilla Waltersson Grönvall påpekar att rökning är livsfarligt och att det självklart är bäst för den personliga hälsan att avstå, men vill dra skarpa skiljelinjer mellan rökning och snus: ”Det är ett långsiktigt arbete att minska tobaksrökningen och samtidigt tillåta att till exempel bruk av snus kan ske på ett smidigt sätt”, skriver hon. ”Vi vill se tydligare skrivningar i kommande ANDT-strategi som gör tydlig åtskillnad på farlighet av tobaksrökning kontra till exempel bruk av snus. Vilket sedan ska återspeglas i kommande lagstiftning gällande tobaksrökning”.

Även KD tycker att man ska skilja på cigaretter och snus: ”Ingen tobak är nyttig men snus/tuggtobak har betydligt färre risker än röktobak”, skriver Michael Anefur.

V håller inte med om den synen på snuset: ”Vår utgångspunkt är att ingen människa ska bli nikotinberoende av någon produkttyp. Den som är beroende av nikotin genom andra tobaksprodukter än cigaretter får möjligen inte lika allvarliga skador som den som röker, men det rör sig likväl om ett beroende och hälsan riskerar att påverkas negativt”, skriver Karin Rågsjö.

Framhåller tobaksindustrins påverkan

12 000 människor dör av tobaksrelaterade orsaker varje år – att jämföra med antalet dödsfall i trafiken, cirka 250. Kostnaderna för samhället är hisnande 75 miljarder kronor. Hur kommer det sig att tobaksfrågan är så lågt prioriterad?

Varken Camilla Waltersson Grönvall, M, eller Anders W Jonsson, C, håller med om frågeställningen. ”Jag delar inte uppfattningen att arbetet med att minska tobakskonsumtionen skulle vara lågt prioriterat”, skriver Anders W Jonsson.

”Det är förfärande många liv som varje år går till spillo. Däremot delar jag inte helt uppfattningen att arbetet har så låg prioritet. Sverige har den lägsta tobaksrelaterade dödligheten inom EU”, skriver Waltersson Grönvall.

Mats Wiking, S, håller inte med om att frågan är lågt prioriterad inom partiet: ”Det var vi som drev igenom förslaget om förbud mot rökning på restauranger och barer 2005 och det är vi som har varit pådrivande för att det senaste riksdagsbeslutet om förbud mot rökning på uteserveringar kan bli verklighet i sommar.”

FI, V och MP tar upp tobaksbolagens roll: ”Det handlar nog om industrins påverkan, att vi har snus gör att tobakspolitiken blir mer komplex och nya förslag bromsas upp, samt att tobaksbruket av många ännu ses som ett individuellt problem”, skriver Farida al-Abani, FI.

”Det finns ett inbyggt motstånd genom tobaksbranschen som förstås vill att människor fortsätter använda tobak. Insatser för att förebygga offer i trafiken har inga givna motparter och det är därför också få som ifrågasätter nya åtgärder”, skriver Åsa Lindhagen, MP.

”Tobaksindustrins inflytande på politiker”, skriver Karin Rågsjö, V.

KD nämner de rökrelaterade sjukdomarnas långsamma karaktär: ”En orsak är säkerligen det långsamma förloppet där konsekvenserna av rökning inte märks på många år, vilket får människor att förminska eller negligera riskerna.”

Barbro Westerholm, L, lyfter att arbetet prioriteras olika ut på olika håll i landet. ”Där det finns eldsjälar ligger det högt på listan, där sådana inte finns går det trögare.”

”Inför Tobakskonventionens förslag”

Det tobakspreventiva arbetet ska inte ligga på eldsjälar, anser Tobaksfaktas expert Hans Gilljam.

–Om politikerna menar det de säger skulle väl en första åtgärd vara att följa tobakskonventionens förslag och till exempel införa exponeringsförbud och höja priserna – det är åtgärder som har bevisad effekt, säger han.

Hans Gilljam berömmer V, Fi, MP och L, som han anser har insatta och kunniga företrädare och att flera partier tar upp tobakskonventionen i sitt svar är viktigt, anser han, men han tycker att det är dags för handling nu.

–Vi har ratificerat tobakskonventionen och vi har fria händer att knuffa in cigaretten i historiens garderob – låt oss göra det! Är det rimligt att en industri ska fritt få producera och sälja en produkt som tar livet av mer än varannan av sina mest lojala kunder, undrar han.


Fakta om enkäten

Med utgångspunkt i den nya siffran för samhällets kostnader ställde vi följande frågor till de politiska partierna i riksdagen, samt Feministiskt initiativ:

1) Kan du kommentera den nya siffran?

2) Ett vanligt argument när det gäller tobaksbruk är individens rätt att göra dåliga val. Med utgångspunkt i kostnaden 75 miljarder kronor per år -–hur tänker ditt parti kring individens rätt kontra samhällets kostnader, som alla, oavsett om man använder tobak eller ej, är med och betalar?

3) Hur vill ditt parti arbeta för att minska tobaksbruket?

4) Tobaken skördar 12000 personers liv varje år i Sverige – att jämföra med trafikens 250. Hur kommer det sig att arbetet med att få ner tobaksbruket går så trögt och har så låg prioritet tror du?

Här kan du läsa samtliga svar från partiernas representanterna och Hans Gilljams kommentarer

Läs vidare