Tidigare har Finland och Nya Zeeland beslutat att tobaksbruket ska ha utfasats år 2040 respektive 2025. Finland fattade sitt beslut år 2010 och Nya Zeeland 2011.

En talesman för den skotska regeringen sa till medierna att strategin för att göra landet tobaksfritt utformas just nu och att den kommer att koncentreras kring ambitiösa åtgärder för att begränsa tillgängligheten på tobak, minska miljöerna där rökning tillåts och göra sluta röka-servicen effektivare.

Skotska hälsoexperter anser att ett ambitiöst, men realistiskt slutdatum skulle kunna sättas till början av 2030-talet. Det skulle innebära att barn som föds nästa år lever i ett tobaksfritt samhälle när de blir 18 år.

Det är de nya zeeländska planerna för utfasning av tobak, the endgame, som är modellen för Skottland. En av åtgärderna i Nya Zeeland är kraftiga skattehöjningar på tobak.

Sheila Duffy från skotska Action on Smoking and Health säger till Tobaksfakta:

– Jag välkomnar regeringens planer på att introducera starka strategiska åtgärder för att skapa ett tobaksfritt Skottland genom att stödja rökare som vill sluta och skapa rökfria miljöer för att rädda barn från att hamna i den dödliga tobaksindustrins klor. Vårt mål är att mindre än fem procent av befolkningen ska använda tobak.

– Strategin handlar inte om något förbudsivrande utan om ambitionen att skapa frisk luft och bättre hälsa för vår befolkning.

Sheila Duffy ser en kraftfull tillämpning av artikel 5.3 i WHOs Tobakskonvention som en väg fram mot målet. 5.3 stadgar att medlemsländerna ska skydda sin hälsopolitik från påverkan av kommersiella och andra intressen inom tobaksindustrin.

Skottland var först i Storbritannien med rökfria offentliga miljöer i mars 2006. Då rökte 25,7 procent av den vuxna befolkningen, en andel som sjunkit till 23,3 procent 2011. År 1999 rökte över 30 procent.

Källor:Heraldscotland;Express.co.uk

Läs vidare